Maandelijks archief: oktober 2006

Close

Enkele weken geleden maakte lief een foto van onze woef Eowyn die zéér veel interesse had voor het fototoestel. Hoeveel juist kan u hieronder zelf zien. Sinds enkele minuten dient dit plaatje als nieuwe achtergrond voor mijn desktop. Drommels mooi!

Image Hosted by ImageShack.us

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Geen tolk…

… en dinsdag een hele dag opleiding samen met de collega’s? Wat moet men dan? Mijn collega’s doen het al zo vaak voor me, en zij moeten óók die opleiding kunnen volgen zonder afgeleid te worden door het tolken. Er zit maar één ding op, mijn oude Sennheiser uit de kast halen. Recent had ik hem al eens opnieuw opgeladen voor een andere opleiding, maar toen gaf de batterij nadien amper teken van leven. Op hoop van zegen heb ik het vannacht opnieuw geprobeerd. We zullen zien hoelang de batterijen het uithouden na een drietal jaren buiten gebruik te zijn geweest.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Maar bon, we moeten soms ook roeien met de riemen die we hebben.  Ik gebruikte een voorloper van bovenstaand machientje van de eerste kleuterklas tot ergens in de eerste jaren van het middelbaar.  Toen ik maatschappelijk werk deed (tussendoor was ik twee jaar verloren aan fysica- en ingenieursstudies ) besloot ik tot de aanschaf van bovenstaand speelgoed, dat in feite weinig meer is dan twee heel gesofisticeerde eenrichtingswalkietalkies.  De docent (in dit geval) draagt een microfoon verbonden met een zender.  Deze stuurt signalen door naar de ontvanger, die de geluiden omvormt zodat ik ze het best kan horen.  Via een snoertje (tegenwoordig draadloos, of wat dacht u?) gaat het signaal naar mijn hoorapparaat, dat via een soort van kopje aan het hoortoestel werd bevestigd.

Voor slechthorende mensen kan dit toestel van goudwaarde zijn, maar zodra men doof (of bij een aantal mensen zelfs “slechts” zwaar slechthorend) is, helpt dit toestel over het algemeen niet zo veel, afgezien dan van enkele uitzonderingen. Voor hen is een gebarentolk vaak een absolute noodzaak om volledig te kunnen deelnemen aan een vergadering, debat, opleiding…

En er zijn er te weinig.  En dan besliste de Vlaamse regering vorige week in al haar oneindige goedheid om de uurvergoeding (oftewel het loon) van de tolken op te trekken met 3 euro (na 2 jaar komt er nog één euro bij).  Het ziet ernaar uit dat ik mijn Sennheiser nog even moet blijven gebruiken. De volledige gelijkwaardigheid is nog niet voor morgen.

Oh, wat klink ik zeurderig vandaag!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Deaf/Deafhood

A theory of justice

In 2002 overleed John Rawls, volgens velen de belangrijkste politiek filosoof van de 20ste eeuw. Hij laat daarmee andere illustere namen als Isaiah Berlin, Hannah Arendt en Michel Foucault achter zich. Ik weet niet wat jullie daarvan denken, maar dat noem ik referenties! Ik leerde hem pas kennen toen ik in de enige kandidatuur moraalwetenschappen aan de UGent les kreeg van prof. Mortier. Rawls was tijdens deze colleges, die veelal in okaal 1.16 op de Blandijn doorgingen, één van de filosofen die aan bod kwamen binnen het vak morele ontwikkeling. En ik, stommerd, had niet echt door wat Rawls binnen uitgerekend dàt vak te zoeken had (ik had een 10 voor dat vak, en ik verdiende er toendertijd zeker niet meer punten voor ook). Het was nochtans simpel.

Deze gewezen professor uit Harvard hield zich zijn hele leven bezig met de zoektocht naar het antwoord op in wezen twee vragen: Wat vraagt het van ons op rechtvaardig te zijn? en Zijn wij mensen in staat om dat gevraagde op te brengen, willen wij dan wel rechtvaardig zijn?
Ik heb recent de eerste druk aangeschaft van de Nederlandse vertaling van A theory of Justice (uitgegeven bij Lemniscaat), het boek waarmee Rawls zijn filosofische “eerste fase” afsloot (voor wie het interesseert: hij had er drie) . In die fase spitste zijn onderzoek zich in de lijn van zijn hoofdvragen op de vraag of onze keuzes te rechtvaardigen zijn? Hoe kunnen we moreel gezien het ene verkiezen boven het andere? Rawls gaf aan dat men zich bij het maken van keuzes moet laten leiden door een concept, nl. justice as fairness. Het begrip zelf zegt het al: eenvoudig gesteld gaat het erom dat er rechtvaardigheid is als er billijkheid (of eerlijkheid) is.

Later zou Rawls in Political Liberalism en The Law of People enerzijds dieper ingaan op het concept van politiek liberalisme, en anderzijds zijn eerder uitgewerkte theorie uitbreiden naar de wijze waarop verschillende volkeren en staten rechtvaardig met elkaar zouden kunnen omgaan. Wat ik als allerbelangrijkste aanvoel in zijn theorie, is de mate waarin hij rekening wil houden met het overwachte, met het toevallige. In die zin geeft hij aan dat de maatschappij ervoor moet zorgen dat de mensen allemaal fundamenteel gelijkwaardig behandeld worden. Mensen die om een bepaalde reden die buiten hun wil om liggen in een ongelijke positie zitten, moeten in die mate gesteund worden dat zij opnieuw gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Dit houdt in dat de natuurlijke begaafdheden waarmee iemand geboren wordt, of iemands sociale klasse of het geluk/de pech van iemand in diens leven niet zo bepalend mogen worden dat mensen geen kant meer uit kunnen. Of zoals de hele slimme man van de inleiding het stelt: “De taak van de overheid is om onverdiende achterstanden op te heffen. Dat maakt het mogelijk dat mensen daadwerkelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de keuzes die zij zelf maken”. Dit wordt meestal in politieke zin gebruikt (Rawls is dan ook een politiek filosoof). Ik moet Rawls himself nog beginnen lezen, maar ik ben benieuwd of zijn theorie ook op andere domeinen, zoals bvb. emancipatiestrijden, van toepassing is of kan zijn.

Image Hosted by ImageShack.us

Vanavond ben ik dus aan dat boek begonnen. Een theorie van rechtvaardigheid is een dikke pil van meer dan 600 blz. dik, en ik ben nog maar 25blz. ver (dus nog geeneens voorbij de zéér boeiende inleiding door een zeer slimme meneer), maar smullen, mensen! Met potlood en gom baan ik me bladzijde na bladzijde een weg, onderwijl onderlijnend en becommentariërend, soms teken ik zelfs de structuren uit. Ik doe dit niet vaak, maar als ik het doe, gebeurt het meestal bij de mooiste boeken. U mag denken dat het zonde is, een boek zo volkladderen maar ik kan er toch ook niet aan doen dat de beste en meest interessante boeken vaak een luxe-uitgave kennen, en dat ik dié dan krijg (of, eerlijk is eerlijk, soms ook wel eens koop)! Maar ik gebruik wél geen pennen en stiften! Of toch niet meer, ik heb ooit zo’n stomme periode gehad, en een aantal van mijn boeken draagt daar nog steeds de spijtige disco-achtige sporen van.

Maar nu terug in de tijd: eind augustus hebben we nog een heel klein etentje gehad met wat vrienden, en toen was ons een genereus kado van FNAC-bonnen te eer gevallen. Eén van de aankopen daarmee was dus dit boek. Mannen (en vrouwen): merci!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

World Leader Pretend

I sit at my table and wage war on myself
It seems like it’s all…it’s all for nothing
I know the barricades, and
I know the mortar in the wall breaks
I recognize the weapons, I used them well

This is my mistake. Let me make it good
I raised the wall, and I will be the one to knock it down

I’ve a rich understanding of my finest defenses
I proclaim that claims are left unstated,
I demand a rematch
I decree a stalemate
I divine my deeper motives
I recognize the weapons
I’ve practiced them well. I fitted them myself

It’s amazing what devices you can sympathize…empathize
This is my mistake. Let me make it good
I raised the walls, and I will be the one to knock it down

Reach out for me and hold me tight. Hold that memory
Let my machine talk to me. Let my machine talk to me

This is my world
And I am world leader pretend
This is my life
And this is my time
I have been given the freedom
To do as I see fit
It’s high time I’ve razed the walls
That I’ve constructed

It’s amazing what devices you can sympathize…emapathize
This is my mistake. Let me make it good
I raised the walls, and I will be the one to knock it down

You fill in the mortar. You fill in the harmony
You fill in the mortar. I raised the walls
And I’m the only one
I will be the one to knock it down

-R.E.M.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized